Menu

Forex - Τι είναι

Ιστορία του Forex

Το 1876, εφαρμόστηκε κάτι που ονομάζεται ο κανόνας του χρυσού. Το κάθε κράτος έπρεπε να έχει όλη την αξία των νομισμάτων που τύπωνε σε αξία χρυσού. Η ιδέα ήταν να σταθεροποιηθούν τα παγκόσμια νομίσματα, συνδέοντας τα με την τιμή του χρυσού.

Ο κανόνας του χρυσού έπεσε γύρω στις αρχές του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν αρκετό χρυσό για να υποστηρίξουν όλα τα νομίσματα που τυπώνανε για να πληρώσουν τα μεγάλα «στρατιωτικά έργα». Αν και τελικά ο κανόνας του χρυσού έπεσε, το πολύτιμο μέταλλο δεν έχασε ποτέ τη θέση του ως αποθεματική αξία.

Μετά την πτώση του κανόνα του χρυσού αποφάσισαν τα κράτη να έχουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, το δολάριο ΗΠΑ να είναι το κύριο αποθεματικό νόμισμα και ότι θα ήταν το μοναδικό νόμισμα που θα συνδέεται με τον χρυσό, αυτό είναι γνωστό ως «Bretton Woods System» και συνέβη το 1944. Το 1971 οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι εγκαταλείπουν τον κανόνα του Bretton Woods.

Η εγκατάλειψη του κανόνα του Bretton Woods οδήγησε τελικά στην παγκόσμια αποδοχή κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών το 1976. Αυτή ήταν ουσιαστικά η «γέννηση» της τρέχουσας αγοράς συναλλάγματος, που τελικά έγινε ηλεκτρονική περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Τι είναι το Forex

Το Forex ή "FX" είναι συντομογραφία του "Foreign Exchange". Όπως γίνεται εμφανές από το όνομά του, είναι μια αγορά όπου επενδυτές και άλλοι συμμετέχοντες αγοράζουν και πουλάνε συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το Forex είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, μεγαλύτερη και από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς έχει όγκο συναλλαγών πάνω από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Σε αντίθεση με τις περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές, η αγορά συναλλάγματος δεν έχει φυσική τοποθεσία ή κεντρικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου τραπεζών, forex brokers και forex traders.

Η διαπραγμάτευση Forex είναι πολύ απλή. Στην ουσία, ο επενδυτής αγοράζει ένα νόμισμα, πουλώντας ταυτόχρονα ένα άλλο, και εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτές οι συναλλαγές γίνονται πάντα σε ζεύγη (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY).

Τιμές στα ζεύγη νομισμάτων Forex

Συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή ενός νομίσματος εκφραζόμενη σε αξία ενός άλλου νομίσματος. Για παράδειγμα, εάν η ισοτιμία EUR/USD είναι 1,0661 τότε το 1 ευρώ αξίζει 1,0661 δολάρια. Σε μία ισοτιμία το πρώτο νόμισμα στο ζεύγος που βρίσκεται στα αριστερά ονομάζεται νόμισμα βάσης (base currency) και το δεύτερο νόμισμα του ζεύγους που βρίσκεται στα δεξιά ονομάζεται νόμισμα αναφοράς (counter or quote currency).

Η μικρότερη μεταβολή που γίνεται στην τιμή μίας ισοτιμίας ονομάζεται PIP. Ένα PIP για το eurusd = 0,0001. Η διαφορά μεταξύ της τιμής ζήτησης (ASK) και της τιμής προσφοράς (BID) ονομάζεται SPREAD.Forex Example

Διαπραγμάτευση Συναλλαγματικών Ισοτιμιών - Forex

Διαπραγμάτευση Forex

Η αγορά ή η πώληση ενός ζεύγους νομισμάτων, βασίζεται πάντα στο πρώτο νόμισμα του ζεύγους, στο νόμισμα βάσης. Έτσι, εάν αγοράσετε το ζεύγος EUR/USD, αγοράζετε ευρώ (νόμισμα βάσης) και πουλάτε δολάρια (νόμισμα αναφοράς), εάν πουλήσετε το ζεύγος EUR/USD, πουλάτε ευρώ (βασικό νόμισμα) και αγοράζετε δολάρια (νόμισμα αναφοράς).

Η διαπραγμάτευση Forex είναι πολύ απλή. Στην ουσία, ο επενδυτής αγοράζει ένα νόμισμα, πουλώντας ταυτόχρονα ένα άλλο, και εκμεταλλεύεται τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτές οι συναλλαγές γίνονται πάντα σε ζεύγη νομισμάτων (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY).

Αγοράζετε ένα ζεύγος νομισμάτων εάν πιστεύετε ότι το βασικό νόμισμα θα ανατιμηθεί (αύξηση της αξίας) σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς, και πουλάτε ένα ζεύγος νομισμάτων εάν πιστεύετε ότι το βασικό νόμισμα θα υποτιμηθεί (απώλεια αξίας) σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς. 

Οι επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από μεθόδους όπως η μόχλευση, η οποία τους επιτρέπει να επενδύσουν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι έχουν. Σε εταιρείες που εποπτεύονται από ρυθμιστικές αρχές κρατών μελών της ΕΕ η μέγιστη μόχλευση είναι 1:30, που σημαίνει ότι με 1.000 ευρώ ανοίγεις μία εντολή αξίας 30.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι και με μικρές διακυμάνσεις στην αγορά συναλλάγματος εύκολα προκύπτουν μεγάλα κέρδη όπως επίσης τόσο εύκολα μπορεί να προκύψουν και μεγάλες ζημιές.

Για να ανοίξει ένας επενδυτής μία θέση με 1 micro LOT δηλαδή 1000 ευρώ και με leverage-μόχλευση 1:30 θα χρειαστεί ένα margin(περιθώριο ασφάλισης) 33 ευρώ (1000/30). Αυτό το ποσό δεσμεύεται στο διαπραγματευτικό του λογαριασμό και αποδεσμεύεται όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Όπως καταλαβαίνετε αν έχετε έναν διαπραγματευτικό λογαριασμό με 10.000 ευρώ ενώ σας δίνετε η δυνατότητα με μόχλευση 1:30 να ανοίξετε μια θέση με 1 LOT (100.000) θα πρέπει να προσέξετε δύο πράγματα, πρώτον, χρειάζεται να ασφαλίσετε την εντολή, το margin σε μια εντολή 1 lot είναι 3333 ευρώ και δεύτερον, το κάθε PIP, στο ευρώ/δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD), έχει αξία 8.33 ευρώ (με ισοτιμία 1.2000) που σημαίνει πώς μία κίνηση 100 PIPS αντιστοιχεί σε 833 ευρώ δηλαδή το 8 τοις εκατό του λογαριασμού σας.

Με λίγα λόγια η αγορά Forex λόγω της μόχλευσης δίνει την δυνατότητα για μεγάλα κέρδη σε αυτούς που είναι εξοικειωμένοι και γνωρίζουν την αγορά Forex, όμως για τους αρχάριους ο κίνδυνος για απώλεια μεγάλου τμήματος του λογαριασμού τους σε μικρό χρονικό διάστημα είναι μεγάλος.

Στην αγορά Forex για να έχουμε επιτυχία το σημαντικότερο είναι η σωστή διαχείριση του κεφαλαίου, να ξέρουμε πόσο μπορούμε να ρισκάρουμε κάθε φορά που ανοίγουμε μία εντολή. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε.  

Κύρια Ζεύγη Forex

EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CHF - USD/CAD – AUD/USD – NZD/USD, όπου:

 • EUR: Ευρώ
 • USD: Δολάριο ΗΠΑ 
 • GBP: Στερλίνα
 • JPY: Γιεν Ιαπωνίας
 • CHF: Ελβετικό Φράγκο
 • CAD: Δολάριο Καναδά
 • AUD: Δολάριο Αυστραλίας
 • NZD: Δολάριο Νέας Ζηλανδίας 

 Ποιοί διαπραγματεύονται στο Forex και γιατί

 • Τράπεζες: Η διατραπεζική αγορά επιτρέπει τόσο την πλειονότητα των εμπορικών συναλλαγών Forex όσο και μεγάλα ποσά κερδοσκοπικών συναλλαγών κάθε μέρα. Ορισμένες μεγάλες τράπεζες ανταλλάσσουν δισεκατομμύρια δολάρια καθημερινά.
 • Εταιρείες: Οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιούν την αγορά συναλλάγματος για την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών από ξένες χώρες και επίσης για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ξένες χώρες. Ένα σημαντικό μέρος της καθημερινής δραστηριότητας της αγοράς συναλλάγματος προέρχεται από εταιρείες που επιθυμούν να ανταλλάσσουν νόμισμα προκειμένου να συναλλάσσονται σε άλλες χώρες.
 • Κυβερνήσεις / Κεντρικές τράπεζες: Η κεντρική τράπεζα μιας χώρας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αγορές συναλλάγματος. Μπορούν να προκαλέσουν αύξηση ή μείωση της αξίας του νομίσματος της χώρας τους προσπαθώντας να ελέγξουν την προσφορά χρήματος, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αποθέματα συναλλάγματος για να προσπαθήσουν να σταθεροποιήσουν την αγορά.
 • Hedge funds: Το μεγαλύτερο ποσοστό των συναλλαγών συναλλάγματος είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η συναλλαγή εκτελέστηκε με μοναδική πρόθεση την κίνηση των τιμής του ζεύγους νομισμάτων και την αποκόμιση κερδών από την διαφορά που προκύπτει. Τα μεγάλα Hedge funds ελέγχουν και κερδοσκοπούν με δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα στην αγορά συναλλάγματος.
 • Επενδυτές: Επιχειρήσεις επενδύσεων που διαχειρίζονται μεγάλα χαρτοφυλάκια για τους πελάτες τους χρησιμοποιούν την αγορά συναλλάγματος για να διευκολύνουν τις συναλλαγές σε ξένα χρεόγραφα. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής επενδύσεων που ελέγχει ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο μετοχών πρέπει να χρησιμοποιήσει την αγορά συναλλάγματος για να αγοράσει και να πουλήσει διάφορα ζεύγη νομισμάτων προκειμένου να πληρώσει τα ξένα χρεόγραφα που θέλει να αγοράσει.
 • Διαπραγματευτές λιανικής Forex: Τέλος, ερχόμαστε σε διαπραγματευτές λιανικής Forex (εσείς και εγώ). Η λιανική στις συναλλαγές Forex αναπτύσσεται καθημερινά με την έλευση των πλατφορμών συναλλαγών Forex και την ευκολία πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Οι διαπραγματευτές λιανικής Forex έχουν άμεση πρόσβαση στην αγορά είτε μέσω μεσίτη ή της τράπεζας.
 

Forex Trading Πλεονεκτήματα  

 • Το Forex είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, με ημερήσιους όγκους άνω των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα. Αυτό σημαίνει μεγάλη ρευστότητα που καθιστά εύκολη την είσοδο και την έξοδο από την αγορά.
 • Αγοράστε όποτε θέλετε, δεν υπάρχει κουδούνι ανοίγματος στην αγορά συναλλάγματος. Μπορείτε να εισέλθετε ή να βγείτε από μια συναλλαγή όποτε θέλετε από την Δευτέρα 00.00 έως την Παρασκευή 23.59.
 • Ευκολία πρόσβασης, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε τον λογαριασμό σας με λίγα χρήματα και να ξεκινήσετε τις συναλλαγές άμεσα. Η άμεση εκτέλεση των εντολών επιτρέπει συναλλαγές με το πάτημα ενός κουμπιού.
 • Λιγότερα ζεύγη νομισμάτων για εστίαση, αντί να χάνεστε προσπαθώντας να αναλύσετε χιλιάδες μετοχές.
 • Ελευθερία συναλλαγών οπουδήποτε στον κόσμο με τις μόνες προϋποθέσεις να είναι ένας φορητός υπολογιστής και μία σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 • Συναλλαγές με πολύ χαμηλό κόστος, σε σύγκριση με άλλες αγορές.

Οποιαδήποτε επένδυση περιλαμβάνει κίνδυνο και το forex δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Κάθε επενδυτής, που επιθυμεί να επενδύσει στο forex θα πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες της αγοράς και να ενημερώνεται συνεχώς για αυτό.

επιστροφή στην κορυφή
elenfrdeitessv