Menu

Αγορά Συναλλάγματος - Forex

Τι είναι η αγορά συναλλάγματος

 

Forex - Αγορά Συναλλάγματος

Είναι η αγορά συναλλαγών η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να ανταλλάσσουν συνάλλαγμα κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας. Αυτή η αγορά είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο και έχει ημερήσιο τζίρο 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά συναλλάγματος (Forex) είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Όπως στο χρηματιστήριο αγοράζουμε και πουλάμε μετοχές έτσι και στην αγορά συναλλάγματος αγοράζουμε και πουλάμε νομίσματα. Υπάρχουν πολλά ζεύγη νομισμάτων, αλλά τα ζεύγη ευρώ/δολάριο ΗΠΑ (EUR/USD), στερλίνα/ δολάριο ΗΠΑ (GBP/USD) και το δολάριο ΗΠΑ/Γιεν (USD/JPY) είναι τα κυριότερα και αποτελούν το εβδομήντα τοις εκατό των ημερήσιων συναλλαγών. Η αγορά συναλλάγματος (Forex) αποτελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από κερδοσκόπους επενδυτές. Οι κερδοσκόποι επενδυτές είναι άτομα σαν εμένα πιθανών και εσάς που αγοράζουν και πουλάνε νομίσματα για να επωφεληθούν από τις αλλαγές στις ισοτιμίες συναλλάγματος. Μόνο το πέντε τοις εκατό των συναλλαγών είναι για την πραγματική οικονομία, βιομηχανία και τουρισμό.

Τα πλεονεκτήματα της αγοράς συναλλάγματος Forex και τι την επηρεάζει

Η αγορά συναλλάγματος (Forex) έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα, πρώτον, όποιο νόμισμα και να έχετε, μπορείτε να το πουλήσετε ανά πάσα στιγμή, η αγορά δεν ξεμένει ποτέ από αγοραστές η πωλητές. Δεύτερον, την αγορά συναλλάγματος δεν μπορεί να την επηρεάσει κανένας κερδοσκόπος, ακόμη και οι κεντρικές τράπεζες που παρεμβαίνουν κάποιες φορές, μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ενός νομίσματος ένα με δύο τοις εκατό και αυτό για λίγες ώρες. Στη συνέχεια, η ισοτιμία επιστρέφει στην κανονική της τιμή. Η αγορά συναλλάγματος επηρεάζεται από μακροοικονομικά στοιχεία όπως η αύξηση ή η μείωση των επιτοκίων, η ανεργία, ο πληθωρισμός και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).

Ανάλυση της αγοράς συναλλάγματος - Forex

Οι δύο κύριες προσεγγίσεις για την ανάλυση των κινήσεων στην αγοράς συναλλάγματος (Forex), είναι η θεμελιώδης ανάλυση και η τεχνική ανάλυση. Με τη θεμελιώδης ανάλυση προσπαθούμε να προβλέψουμε μελλοντικές κινήσεις της αγοράς, με βάση τα οικονομικά νέα μίας χώρας. Με την τεχνική ανάλυση, συγκρίνουμε τις παρούσες κινήσεις της αγοράς με παρελθοντικές. Με λίγα λόγια προσπαθούμε να προβλέψουμε μελλοντικές τάσεις με βάση τις παλιές, χρησιμοποιώντας διάφορες ενδείξεις, όπως π.χ. το άνοιγμα και το κλείσιμο, το υψηλό και το χαμηλό μίας ισοτιμίας σε ένα χρονικό διάστημα όπως επίσης χρησιμοποιώντας τους δείκτες που μας παρέχει η πλατφόρμα συναλλαγών.

Τύποι μεσιτών συναλλάγματος - Forex Brokers

Στο Forex υπάρχουν 2 τύποι Βrokers, οι Dealing Desk Brokers και οι No Dealing Desk brokers. Οι Dealing Desk Brokers είναι market makers και ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι στις εντολές των πελατών τους. Όταν ένας διαπραγματευτής εισάγει μια εντολή σε ένα Dealing Desk Broker, o Broker αυτόματα θα ανοίξει την ακριβώς αντίθετη θέση. Οι Dealing Desk Brokers προσπαθούν να βγάλουν κέρδος αγοράζοντας σε χαμηλότερες τιμές από τους διαπραγματευτές και πωλώντας σε υψηλότερες. Αυτό τους επιτρέπει να κερδίζουν χρήματα ανεξάρτητα από την κίνηση της αγοράς. Σπάνια οι εντολές σε έναν Dealing Desk Broker βγαίνουν στην διατραπεζική αγορά, συνήθως ο Broker τις κρατάει εντός της αγοράς που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Οi No Dealing Desk Brokers είναι το αντίθετο των Dealing Desk Βrokers και λειτουργούν παρέχοντας άμεση πρόσβαση στους διαπραγματευτές στη διατραπεζική αγορά, ουσιαστικά λειτουργούν ως μεταφορείς των εντολών. Οι NDD Brokers χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους STP (Straight Through Processing)και στους STP + ECN (Electronic Communications Network) . Ένας STP Broker είναι ένας NDD Broker που συνδέεται με έναν ή πολλούς παρόχους ρευστότητας. O STP Broker, όπως έρχεται η εντολή έτσι τη μεταβιβάζει στη διατραπεζική αγορά. Ένας ECN Broker χρησιμοποιεί ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ώστε να φέρει σε επαφή διαπραγματευτές με άλλους διαπραγματευτές. Παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις υπάρχουσες εντολές που εκκρεμούν και τις τιμές που προσφέρονται από τις τράπεζες στη διατραπεζική αγορά, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς με την ανταλλαγή πληροφοριών από όλους τους συμμετέχοντες.

 

Βασικές Έννοιες στην Αγορά Συναλλάγματος - Forex

 

Βασικές έννοιες στην αγορά συναλλάγματος - Forex

Currency pair - Ζεύγη νομισμάτων

Στην αγορά συναλλάγματος (Forex), τα νομίσματα αγοράζονται και πωλούνται σε ζεύγη. Η αξία των νομισμάτων ενός ζεύγους εξαρτάται από τον μεταξύ τους συσχετισμό και, συνεπώς, τα νομίσματα πρέπει πάντοτε να βρίσκονται σε ζεύγη. Οι συναλλαγές σε ένα ζεύγος νομισμάτων πραγματοποιούνται με βάση την σχέση των νομισμάτων. Η τιμή συναλλαγής επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση των νομισμάτων.

Exchange Rate - Ισοτιμία

Η τιμή ενός νομίσματος ονομάζεται συναλλαγματική ισοτιμία. Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η αξία του νομίσματος μίας χώρας έναντι του νομίσματος μίας άλλης χώρας. Για παράδειγμα, πόσα δολάρια ΗΠΑ χρειάζονται για να αγοράσει κανείς ένα ευρώ. Αν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1,20, χρειάζονται 1,20 δολάρια για να αγοράσει κανείς 1 ευρώ.

Spread – Άνοιγμα

Για κάθε ζεύγος νομισμάτων υπάρχουν δύο τιμές. Το spread είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς (ή αλλιώς τιμή προσφοράς ή bid price) και την τιμή πώλησης (ή αλλιώς τιμή ζήτησης ή ask price) ενός ζεύγους νομισμάτων. Αν, για παράδειγμα, η ισοτιμία EURUSD διαπραγματεύεται στο 1,2000 (τιμή αγοράς) και 1,1997 (τιμή πώλησης), τότε το spread είναι 3 pips. Το spread αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στο ποσό που ο διαμορφωτής αγοράς δαπανά για να αγοράσει από έναν επενδυτή, και στο ποσό που εισπράττει για να πουλήσει σε έναν άλλο επενδυτή. Εάν ένας επενδυτής αγοράσει ένα νόμισμα και το πουλήσει άμεσα (και δεν έχει σημειωθεί αλλαγή στην τιμή συναλλάγματος), ο επενδυτής θα υποστεί απώλεια. Ο λόγος για τον οποίον συμβαίνει αυτό είναι ότι η τιμή προσφοράς  είναι πάντοτε χαμηλότερη από την τιμή ζήτησης.

Lot

Το lot είναι το μικρότερο διαθέσιμο μέγεθος συναλλαγής που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο λογαριασμό σας. Αντιστοιχεί σε 100.000 μονάδες του νομίσματος βάσης της ισοτιμίας (δηλαδή το πρώτο νόμισμα σε μία ισοτιμία, π.χ. το Ευρώ στο EUR/USD). Επομένως για το Δολάριο/Ευρώ το 1 lot είναι 100.000 Ευρώ. Υπομονάδες του Lot είναι το microlot και το minilot. Το microlot αντιστοιχεί σε 1.000 μονάδες του νομίσματος βάσης και το minilot σε 10.000 μονάδες. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεγαλύτερες συναλλαγές, αλλά το μέγεθος της συναλλαγής θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 1.000.

Pip

Το pip σημαίνει percentage in point και είναι μια μονάδα υπολογισμού του κέρδους και της απώλειας στην αγορά συναλλάγματος. Στο Forex, ένα Pip ισοδυναμεί με 0.0001 της ισοτιμίας ενός ζεύγους νομισμάτων. Τα pips χρησιμοποιούνται κοινώς για τον υπολογισμό του spread και των τιμών. Είναι το 1/10.000 του Lot. Μία συναλλαγή λοιπόν που αποφέρει 100 pip θεωρείτε αντικειμενικά αρκετά κερδοφόρα αν σκεφτεί κανείς ότι ένα κέρδος 50 pips σε 1 lot αντιστοιχεί σε 500€, και το κέρδος 50 pips σε 1 minilot σε 50€. Στις ισοτιμίες που περιλαμβάνουν το ιαπωνικό γιέν (JPY), το κάθε pip είναι το 1/100 δηλαδή το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή, ενώ σε όλα τα άλλα ζευγάρια είναι το 1:10000, δηλαδή το 4ο ψηφίο μετά την υποδιαστολή. Στα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, εκτός των ζευγών του γεν, οι τιμές εμφανίζονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Επομένως για να μετρήσουμε τα pips ουσιαστικά παρατηρούμε το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Για παράδειγμα, αν η ισοτιμία GBP/USD ενισχυθεί από το 1,3861 στο 1,3862, τότε λέμε ότι έχει ενισχυθεί κατά 1 pip.

Leverage-Μόχλευση

Με πιο απλά λόγια, η μόχλευση είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα να επενδύσετε μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Margin-Περιθώριο ασφάλισης

Για να ανοίξει ένας επενδυτής μια θέση, απαιτείται ένα ποσοστό της θέσης αυτής σαν «εγγύηση». Το ποσό που απαιτείται είναι γνωστό ως περιθώριο ασφάλισης. O επενδυτής λαμβάνει πίσω το ποσό αυτό όταν κλείσει η θέση του.

 

Πως μπορείς να κερδίσεις χρήματα στην αγορά συναλλάγματος - Forex

 

Κέρδη στην αγορά συναλλάγματος - Forex

Στρατηγικές

Στρατηγική Scalping, Day Trading, Trend Trading, Swing Trading, News Trading είναι οι πιο συνηθισμένες στρατηγικές.

Scalping

Το Scalping είναι μια πολύ βραχυπρόθεσμη στρατηγική διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει τη λήψη πολλαπλών μικρών κερδών σε θέσεις διαπραγμάτευσης με πολύ σύντομη διάρκεια. Εδώ συνήθως εισέρχονται και εξέρχονται από συναλλαγές σε δευτερόλεπτα ή λεπτά. Αυτή είναι μια αρκετά αγχωτική δραστηριότητα που μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους.

Οι διαπραγματευτές παρακολουθoύν επίσης προσεκτικά τα διαγράμματα τιμών για μοτίβα που μπορούν να τους βοηθήσουν να προβλέψουν μελλοντικές κινήσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τείνουν να χρησιμοποιούν πολύ βραχυπρόθεσμα διαγράμματα .

Day Trading

Η ημερήσια διαπραγμάτευση είναι  άλλη μια βραχυπρόθεσμη στρατηγική διαπραγμάτευσης που ακολουθείται μόνο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας συναλλαγών. Οι διαπραγματευτές ημέρας γενικά δεν παίρνουν θέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, επομένως κλείνουν όλες τις συναλλαγές κάθε μέρα. Αυτό βοηθά στη μείωση της έκθεσης στις κινήσεις της αγοράς κατά την διάρκεια της νύχτας.

Οι περισσότεροι διαπραγματευτές ημέρας χρησιμοποιούν προγράμματα διαπραγμάτευσης με βάση την τεχνική ανάλυση σε βραχυπρόθεσμα διαγράμματα. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης ημέρας, αλλά μια δημοφιλής, είναι γνωστή ως breakout trading. Οι συναλλαγές ενεργοποιούνται όταν η συναλλαγματική ισοτιμία κινείται πέρα από ένα δεδομένο επίπεδο στο γράφημα για ένα ζεύγος νομισμάτων και επιβεβαιώνονται όταν συνοδεύονται με αύξηση του όγκου συναλλαγών.

Trend trading

Το Trend trading είναι μια δημοφιλής μακροπρόθεσμη στρατηγική διαπραγμάτευσης forex που περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επικρατούσας τάσης στην αγορά για ένα συγκεκριμένο ζεύγος νομισμάτων. Αυτή η στρατηγική συχνά συνεπάγεται με την αγορά του ζεύγους όταν η τάση είναι προς τα πάνω ή την πώληση του ζεύγους όταν η τάση είναι προς τα κάτω.

Αφού οι διαπραγματευτές τάσεων λάβουν θέση στην κατεύθυνση της τάσης, πιθανότατα θα την κρατήσουν έως ότου η αγορά φτάσει στον στόχο τους ή η τάση αρχίσει να αντιστρέφεται. Οι επενδυτές τάσης χρησιμοποιούν συχνά εντολές stop loss για να προστατεύσουν τα κέρδη τους εάν πραγματοποιηθεί μια σημαντική αντιστροφή.

Swing Trading

Το Swing Trading, αποτελείται από μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική διαπραγμάτευσης. Οι διαπραγματευτές προσπαθούν να βρουν υπεραγορασμένες ή υπερπωλημένες αγορές για να εισέρθουν στην αγορά.

Οι επενδυτές Swing αγοράζουν συνήθως πριν από τα επίπεδα υποστήριξης και πωλούν πριν από τα επίπεδα αντίστασης που αναπτύσσονται στα διαγράμματα της συναλλαγματικής ισοτιμίας για ένα ζεύγος νομισμάτων.

News Trading

Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να βασίζονται σε θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση και γενικά επωφελούνται από την αστάθεια που παρατηρείται συχνά στην αγορά συναλλάγματος (Forex), αμέσως μετά τα βασικά δελτία ειδήσεων.

Οι διαπραγματευτές ειδήσεων παρακολουθούν τις ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων. Παρακολουθούν στενά την αγορά πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων για να καθορίσουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, ώστε να μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων .

Πλάνο

Αφού επιλέξουμε την στρατηγική που μας ταιριάζει, πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο που θα ακολουθήσουμε. Επιλέγουμε το επίπεδο εισόδου στην αγορά, αυτό γίνετε με δύο τρόπους η με εντολή market (επιλέγουμε αγορά ή πώληση και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε) ή με εντολή pending (τοποθετούμε μια εντολή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και περιμένουμε να εκτελεστεί). Τοποθετούμε το stop loss για να περιορίσουμε τις απώλειες και το take profit για να κλειδώσουμε τα κέρδη.

Διαχείριση κεφαλαίου

Η ορθή διαχείριση του κεφαλαίου θα σας βοηθήσει πολύ στο να καταγράφετε κέρδη με το πέρας του χρόνου. Ο στόχος είναι στις ζημιές να καταγράφουμε μικρές απώλειες και μεγάλες αποδόσεις στις κερδοφόρες συναλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, ενώ οι κερδοφόρες συναλλαγές είναι λιγότερες τα κέρδη είναι μεγαλύτερα. Για παράδειγμα εάν στις δέκα συναλλαγές οι τρείς είναι με κέρδη 600 ευρώ η μία, σύνολο 1800 ευρώ και οι εφτά συναλλαγές είναι με ζημιές 200 ευρώ η μία, σύνολο 1400 ευρώ, βλέπουμε ότι το κέρδος μας μετά από δέκα συναλλαγές είναι 400 ευρώ (1800-1400).

Ένας άλλος κανόνας είναι να μην ρισκάρουμε ποτέ πάνω από δύο τοις εκατό του κεφαλαίου σε κάθε εντολή. Σε έναν λογαριασμό των δέκα χιλιάδων ευρώ θα ρισκάρουμε διακόσια ευρώ.

 

Συναλλαγές Forex

 

Forex - Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Συναλλαγές

Τα άτομα που οποία κάνουν συναλλαγές με επιτυχία κατανοούν τους νόμους των συναλλαγών. Ξέρουν πότε να επενδύσουν και πώς να προστατέψουν τις επενδύσεις τους.

Οι πιο συχνές συναλλαγές είναι οι βραχυπρόθεσμες, δηλαδή οι ημερήσιες συναλλαγές. Σε μία αγορά με υψηλή ρευστότητα τέτοιες συναλλαγές μεταβάλλουν τις τιμές πολύ σύντομα και προσφέρουν ευκαιρίες μεγάλων κερδών.

Άλλες συναλλαγές είναι οι μακροπρόθεσμες και έχουν να κάνουν με συναλλαγές σε χρονικές περιόδους μηνών με την προοπτική ότι η αξία θα αυξηθεί με το χρόνο.

Ψυχολογία

Η ψυχολογία είναι ένας σημαντικός παράγοντας στις συναλλαγές. Όσο περισσότερο συναίσθημα τόσο μεγαλύτερα λάθη. Οι συναλλαγές είναι πολύ δύσκολες ψυχολογικά, ιδίως όταν οι εντολές μας κινούντε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι έμπειροι επενδυτές δεν καταβάλλονται από κανένα αρνητικό συναίσθημα γιατί ξέρουν να διαχειρίζονται τις συναλλαγές, χρησιμοποιώντας stop loss (εντολή κλείσιμο με ζημιά)και η εντολή κλείνει αυτόματα όταν οι ζημιές ξεπερνούν ένα προκαθορισμένο επίπεδο. Όπως επίσης με το take profit (εντολή αποκόμιση κερδών) έχουν προκαθορίσει το επίπεδο που θα κλείσουν μια κερδοφόρα συναλλαγή.

Λάθη

Ένα από τα κοινά λάθη που κάνει κάποιος είναι να μπει κατευθείαν στην αγορά συναλλάγματος (Forex), χωρίς να κατανοεί πως λειτουργία της. Αν δεν γνωρίζουμε τις συναλλαγές με μόχλευση και δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε το κεφάλαιό μας, οι πιθανότητες είναι εναντίων μας.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Αρχάριοι και Έμπειροι διαπραγματευτές Forex »
επιστροφή στην κορυφή
elenfrdeitessv