Menu

Όροι και προϋποθεσεις

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (Όροι Παροχής Υπηρεσιών), όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: 

Δίνεται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του λογισμικού στον ιστότοπο της Fx-AlgoTrader για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή χρήση μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας δεν επιτρέπεται η:

1.     τροποποίηση ή αντιγραφή των λογισμικών

2.     χρησιμοποίηση των λογισμικών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια έκθεση (εμπορική ή μη εμπορική)

3.     απόπειρα αποσύνθεσης οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της Fx-AlgoTrader.

4.     αφαίρεση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις από τα λογισμικά.

5.     Μεταφορά του λογισμικού σε άλλο άτομο ή μέσω copytrading σε άλλο διακομιστή.

Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την Fx-AlgoTrader. Με τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή κατά τη λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό έχετε κατεβάσει και βρίσκεται στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: 

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Fx-AlgoTrader μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Fx-AlgoTrader δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.Η Fx-AlgoTrader μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Fx-AlgoTrader δε δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ: 

Η Fx-AlgoTrader δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστοτόπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δε συνεπάγεται έγκριση του ιστοτόπου από την Fx-AlgoTrader. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστοτόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: 

Σε καμία περίπτωση η Fx-AlgoTrader ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στο Fx-AlgoTrader.com.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: 

Το υλικό στον ιστότοπο της Fx-AlgoTrader παρέχεται «ως έχει». Η Fx-AlgoTrader δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με αυτόν τον τρόπο αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Fx-AlgoTrader δεν εγγυάται ούτε προβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των λογισμικών στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή που σχετίζονται με άλλο τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστοτόπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η Fx-AlgoTrader δεν είναι κατά κανένα τρόπο συνδεδεμένη με θυγατρική ή αντιπρόσωπο ή εταίρο της Meta Quotes, εταιρείας που κατέχει τις πλατφόρμες συναλλαγών MetaTrader 4 (ΜΤ4) ή MetaTrader 5 (MT5). Η Fx-AlgoTrader δεν έχει καμία σχέση με την Meta Quotes ή τα προϊόντα της (MT4 και MT5), εκτός από την παροχή άδειας λειτουργίας των λογισμικών για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις πλατφόρμες MT4 και MT5 των Meta Quotes, από τους πελάτες για τους σκοπούς των συναλλαγών τους.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προτεινόμενο λογισμικό, θα θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι έχετε σκεφτεί διεξοδικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και την κατανόηση και επιλογή κινδύνου. Είναι πιθανό οι απώλειες να ξεπεράσουν τις καταθέσεις σας. Δεν πρέπει να επενδύσετε χρήματα που δεν μπορείτε να χάσετε.

Ζητήσατε να αποκτήσετε πρόσβαση για να χρησιμοποιήσετε κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια βάσει των δικών σας επενδυτικών στρατηγικών και αποφάσεων, ένα λογισμικό-Exper Advisor, το οποίο είναι ένα αυτόματο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ικανό να ανοίγει και να κλείνει επενδυτικές θέσεις βάσει παραμέτρων και επιλογών τις οποίες εσείς επιλέξατε και ορίσατε.

Το λογισμικό-Expert Advisor είναι ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ένας αλγόριθμος που θα λειτουργεί βάσει των προκαθορισμένων οδηγιών σας. Δεν υπάρχει καμία άλλη ανθρώπινη παρέμβαση πριν ή μετά την τοποθέτηση των συναλλαγών, εκτός από οποιαδήποτε παρέμβαση σας. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα είναι παρόμοιο με ένα ρομπότ και δε λειτουργεί με βάση την ανθρώπινη λογική, αλλά με βάση προκαθορισμένες παραμέτρους για να κάνει την τοποθέτηση συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε και να επιβεβαιώσετε ότι αντιλαμβάνεστε ότι εσείς έχετε επιλέξει, μελετήσει και εισάγει αυτές τις παραμέτρους της επιλογής σας.

Αυτός ο ιστότοπος και το λογισμικό ΔΕΝ σας προσφέρουν επενδυτικές συμβουλές, προσωπικές συστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Το λογισμικό δε σας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαχείριση λογαριασμών, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή διαχείριση κεφαλαίου. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό μας, δε σημαίνει ότι σας παρέχουμε οικονομικές συμβουλές. Το λογισμικό απλά θα εκτελέσει τη στρατηγική την οποία εσείς θα επιλέξετε σύμφωνα με τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις. Το λογισμικό δεν εγγυάται ότι θα έχετε κέρδος. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι με τη διαπραγμάτευση σε CFDs όπως το Forex, διατρέχετε τον κίνδυνο να σημειώσετε σημαντικές ζημίες στο επενδυμένο κεφάλαιό σας για το οποίο είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το Λογισμικό με μια πλατφόρμα συναλλαγών που παρέχεται από μια τρίτη εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη εταιρεία παροχής συναλλαγών, η οποία θα διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές σας εκτελούνται μέσω ενός κατάλληλου χώρου εκτέλεσης. Οι λειτουργίες της πλατφόρμας διαπραγμάτευσης παρέχονται αποκλειστικά από την τρίτη εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη Εταιρεία στην οποία έχετε ανοίξει λογαριασμό διαπραγμάτευσης.

Δια της παρούσης, επιβεβαιώνετε πως έχετε διατελέσει ενδελεχή έρευνα σχετικά με το λογισμικό όσον αφορά στην καταλληλότητά του για τους λόγους που επιθυμείτε να το χρησιμοποιήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε ένα τέτοιο λογισμικό, επιβεβαιώνετε πως καταλαβαίνετε και αποδέχεστε πλήρως τους εμπλεκόμενους κινδύνους οι οποίοι ελλοχεύουν από την εν λόγω χρήση. Επιπλέον, αντιλαμβάνεστε και επιβεβαιώνετε ότι αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή η απόκτηση και χρήση του λογισμικού που θα τοποθετεί τις εντολές σας σε CFD όπως το Forex, όπως καθορίζεται από τις επιλεγμένες παραμέτρους σας.

Το Λογισμικό θα λειτουργεί μέσω του διακομιστή της πλατφόρμας συναλλαγών σας σε CFD, που προέρχεται από την εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη Εταιρεία, την οποία έχετε επιλέξει. Θα σας παρέχουμε οποιεσδήποτε σχετικές αναβαθμίσεις λογισμικού και υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για τη χρήση του Λογισμικού και όχι για τη χρήση του λογαριασμού διαπραγμάτευσης σε CFD που παρέχεται από την Εταιρεία που έχετε επιλέξει.

Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταλαβαίνετε ότι αν και προσπαθούμε να σας παρέχουμε μια ομαλή λειτουργικότητα λογισμικού, αυτό δεν είναι εγγυημένο και είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη λειτουργικότητα του Λογισμικού, τη συνδεσιμότητα με τους διακομιστές της Εταιρείας και άλλες τεχνικές δυσκολίες . Συμφωνείτε επίσης ότι οι πάροχοι λογισμικού και το λογισμικό δεν είναι υπεύθυνοι για τυχόν αστοχίες τεχνικής φύσεως, σύνδεσης με το διακομιστή ή λειτουργικότητας. Λάβετε υπόψη ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τη λειτουργία του Λογισμικού, να ελέγχετε τη λειτουργία του, να τροποποιείτε τις παραμέτρους του, όπου χρειάζεται, και να τερματίζετε τις εργασίες του σε οποιοδήποτε σημείο κατά την κρίση σας. Συμφωνείτε ότι η Fx-AlgoTrader ή το Λογισμικό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αιτήματα που υποβάλλονται από την Εταιρεία, εξουσιοδοτημένη από εσάς να σας παράσχει λογαριασμό διαπραγμάτευσης σε CFD και να εκτελέσετε συναλλαγές, να τερματίσετε τη λειτουργία του Λογισμικού σε οποιοδήποτε σημείο για θέματα συμβατότητας με τους διακομιστές τους, ούτε η Fx-AlgoTrader ή το Λογισμικό ευθύνονται για οποιεσδήποτε ενδεχόμενες οικονομικές ζημίες μπορεί να αντιμετωπίσετε ως αποτέλεσμα τυχόν αιτημάτων της τρίτης Εταιρείας.

Η διαπραγμάτευση των CFD είναι υψηλού κινδύνου και θέτει σε κίνδυνο το κεφάλαιό σας. Είναι ένα περίπλοκο προϊόν που είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Εάν έχετε αμφιβολίες ή αν δεν καταλαβαίνετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαπραγμάτευση CFDs, θα πρέπει πάντα να αποζητήσετε τη συμβουλή κάποιου ανεξάρτητου επενδυτικού συμβούλου, πριν αποφασίσετε να επενδύσετε. Επειδή θα εμπλακείτε σε επενδύσεις, είναι πολύ σημαντικό να είστε εξοικειωμένοι με τις αγορές και να έχετε λάβει τις απαραίτητες ανεξάρτητες συμβουλές από επενδυτικούς, νομικούς και φορολογικούς συμβούλους.

Είναι σημαντικό να αντιληφθείτε πως η χρήση ενός τέτοιου λογισμικού σε συνδυασμό με την εκτέλεση πράξεων σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, σχεδόν σίγουρα θα δημιουργήσει νομικές φορολογικές και άλλου είδους υποχρεώσεις για εσάς, για τις οποίες θα πρέπει να έχετε λάβει τις απαραίτητες ανεξάρτητες συμβουλές από τους ανάλογους επαγγελματίες. Συμφωνείτε ρητά λοιπόν πως έχετε λάβει τις εν λόγω συμβουλές αντιλαμβανόμενοι τις εν λόγω υποχρεώσεις. Το λογισμικό ΔΕΝ θα σας προσφέρει τις ανωτέρω νομικές, φορολογικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ρητά με αυτό.

Πρέπει να γνωρίζετε και να αντιλαμβάνεστε πως υποθετικές, δοκιμαστικές και ιστορικές αποδόσεις, ποτέ δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικές αποδόσεις, ούτε μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προσμονή μελλοντικών αποδόσεων. Όταν αξιολογείτε την λειτουργία του λογισμικού βάσει των υποθετικών, ιστορικών ή προσομοιωμένων αποτελεσμάτων, καταλαβαίνετε και δέχεστε πως σε αυτά τα αποτελέσματα ή στις εκτιμήσεις, έχετε λάβει υπ’ όψιν σας το γεγονός ότι αυτές οι πράξεις μπορεί να μην έχουν εκτελεσθεί στην πραγματική αγορά, τα αποτελέσματα μπορεί να έχουν υπό ή υπέρ εκτιμηθεί λόγω κάποιων σημαντικών γεγονότων της αγοράς, όπως για παράδειγμα την μή ύπαρξη ρευστότητας στην αγορά και ότι τέτοιες προσομοιώσεις έχουν σχεδιαστεί με το πλεονέκτημα της μεταγενέστερης γνώσης των γεγονότων. Τα αποτελέσματα αυτά δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία του λογισμικού, αφού το αποτέλεσμα της λειτουργίας του λογισμικού θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προκαθορισμένες οδηγίες σας, όπως τις έχετε ορίσει, όπως τις παρακολουθείτε και τις ελέγχετε και όπως τις λειτουργείτε.

Δεν προσφέρουμε κανένα είδος εξασφάλισης, ούτε καν την παραμικρή υπόσχεση πως το Λογισμικό ή οι παράμετροι που ορίζετε πιθανώς να σας αποδώσουν κέρδη. Δια της παρούσης αναγνωρίζετε ότι λάβατε υπ’ όψιν το παραπάνω ως μοναδική μας θέση σαν πάροχοι λογισμικού.

Αποδέχεστε πως αντιλαμβάνεστε, είστε εξοικειωμένοι και αναλαμβάνετε την αποκλειστική ευθύνη για:

1.     Τη χρήση του λογισμικού (πως να το εκκινήσετε, να το σταματήσετε, να το παρακολουθείτε).

2.     Την προσθήκη και τροποποίηση των παραμέτρων στο λογισμικό σύμφωνα με τη δική σας ανοχή κινδύνου.

3.     Λόγω της επίδρασης της μόχλευσης στα CFDs υπάρχει κίνδυνος να απολέσετε όλο σας το κεφάλαιο.

4.     Είστε υπεύθυνοι για την αγορά και πώληση των CFD στην πλατφόρμα συναλλαγών που παρέχεται από την τρίτη εταιρεία παροχής συναλλαγών που έχετε ανοίξει ένα λογαριασμό διαπραγμάτευσης

5.     Δεν λαμβάνετε από εμάς καμία επενδυτική συμβουλή.

6.     Δεν λαμβάνετε από εμάς υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Το λογισμικό δεν σας δίδει τέτοιες υπηρεσίες. Είναι δική σας η ευθύνη για αυτή τη διαδικασία.

7.     Το λογισμικό δεν έχει εκτιμηθεί ή συνιστάται να είναι κατάλληλο για εσάς με βάση τις προσωπικές σας συνθήκες. Είναι ένα προϊόν το οποίο το έχετε αποκτήσει κατόπιν αδείας, να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους δικούς σας επενδυτικούς στόχους, τις ανοχές και τις προτιμήσεις σας. Το Λογισμικό είναι διαθέσιμο για να το χρησιμοποιήσετε κατά την κρίση σας. Οι εντολές οι οποίες μεταδίδονται είναι δικές σας εντολές και όχι του λογισμικού.

8.     Δεν θα παραμετροποιήσουμε το λογισμικό για λογαριασμό σας. Θα το παραμετροποιήσετε εσείς.

9.     Το Λογισμικό θα εφαρμοστεί σε ένα διακομιστή που παρέχεται από το λογαριασμό διαπραγμάτευσης που έχει συσταθεί με μια εταιρεία παροχής συναλλαγών.

10.  Θα σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης του διακομιστή στο Fx-AlgoTrader με σκοπό την δωρεάν παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης και επικαιροποιήσης λογισμικού και να εξουσιοδοτήσετε την Fx-AlgoTrader να διαχειριστεί το διακομιστή και να επικοινωνεί με τον πάροχο κατά την διακριτική του ευχέρεια.

11.  Οποιαδήποτε προσπάθεια παραποίησης στοιχείων του λογισμικού και διακομιστή θα έχει σαν συνέπεια τη διακοπή της χρήσης του λογισμικού χωρίς ειδοποίηση και θα αποτελεί λόγο άμεσου τερματισμού της άδειας χρήσης του λογισμικού

12.  Με τη χρήση του Λογισμικού συμφωνείτε να διεξάγετε συναλλαγές με CFD που φέρουν σημαντικούς κινδύνους για το κεφάλαιό σας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση του, απενεργοποιήστε αμέσως τη λειτουργία λογισμικού

13.  Η χρήση του λογισμικού δεν αποτελεί καλύτερη λύση από τις χειροκίνητες συναλλαγές. Αντιθέτως εμπεριέχει και αυτή κινδύνους ενώ σας προσφέρει λιγότερο έλεγχο.

14.  Αναγνωρίζετε ρητά ότι δεν έχετε λάβει από εμάς καμία εξασφάλιση σχετικά με το αποτέλεσμα της χρήσης του λογισμικού. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά έχετε λάβει ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές.

15.  Κατανοώ ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχω στο Fx-AlgoTrader στη φόρμα επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ομάδα του Fx-AlgoTrader για να επικοινωνήσουν μαζί μου για την παροχή του Λογισμικού ή για να λάβω εξηγήσεις για το Λογισμικό. Δέχομαι ότι τα προσωπικά μου στοιχεία μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα συναφή τρίτα μέρη για να επικοινωνήσουν μαζί μου σχετικά με τους λογαριασμούς και τις πλατφόρμες συναλλαγών τους.

16.  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους κινδύνους χρήσης του Λογισμικού για διαπραγμάτευση CFDs σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών τρίτου μέρους.

Με την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του λογισμικού μας, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και υπογράφοντας το παρών, και συνυπογράφοντας και αποδεχόμενοι τα σημεία 1 έως 16, επιβεβαιώνετε ρητώς οτι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με όλα τα εγειρόμενα θέματα. Επίσης αποδέχεστε ότι έχετε κατανοήσει όλους τους κινδύνους και υποχρεώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν και επιθυμείτε να προχωρήσετε στην απόκτηση άδειας λειτουργίας του λογισμικού-Expert Advisor.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Expert Advisor δεν φέρει ευθύνη για τυχόν έξοδα ή απώλειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του Expert Advisor. Η Fx-AlgoTrader δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ηλεκτρονικά ή τεχνολογικά λάθη που προκύπτουν κατά τη χρήση του Expert Advisor.

Εάν η διαφωνία σας είναι αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ζημιών στο λογαριασμό ή οποιουδήποτε άλλου θέματος που σχετίζεται με την απόδοση των συναλλαγών στο λογαριασμό διαπραγμάτευσης, πρέπει να κατευθύνετε τη διαφορά σας στο τμήμα συμμόρφωσης του Forex Broker με τον οποίο έχετε ανοίξει λογαριασμό που έχει συνδεθεί με τον Expert Advisor. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι εταιρείες διαπραγμάτευσης Forex θα δεχτούν την καταγγελία σας, η οποία σχετίζεται με απώλειες στο λογαριασμό σας, καθώς οι τυχόν απώλειες στον λογαριασμό θα είναι δική σας ευθύνη. Κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού διαπραγμάτευσης με μια εταιρεία διαπραγμάτευσης Forex, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας στο trading και να είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους των συναλλαγών. Ως εκ τούτου θα είστε υπεύθυνοι.

Οι Expert Advisors που παρέχονται από την Fx-AlgoTrader θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από επενδυτές που γνωρίζουν τους κινδύνους που ενυπάρχουν στη σύναψη Συναλλαγών σε CFD όπως το Forex.

Οι Expert Advisors ΔΕΝ εγγυώνται τίποτα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις συναλλαγές που δημιουργούνται από το λογισμικό-Expert Advisor. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό-Expert Advisor, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη έλεγχο του προϊόντος, μπορεί να τον απενεργοποιήσει, να τροποποιήσει ορισμένες ρυθμίσεις κινδύνου, να ακυρώσει οποιαδήποτε εντολή ανά πάσα στιγμή. Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγξετε τις συναλλαγές που δημιουργούνται από τους Expert Advisors σε ένα περιβάλλον επίδειξης (demo account) για να βεβαιωθείτε ότι στην πραγματικότητα λειτουργούν βάση των προσδοκιών σας.

Λάβετε υπόψη ότι ενώ το περιβάλλον επίδειξης είναι παρόμοιο με το πραγματικό περιβάλλον συναλλαγών, θα υπάρξουν διαφορές στον τρόπο επεξεργασίας και εκτέλεσης των συναλλαγών. Για παράδειγμα, σε ένα demo περιβάλλον δεν θα υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς, ενώ σε ένα πραγματικό περιβάλλον αυτό είναι μια πιθανή κατάσταση.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

H Fx-AlgoTrader μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών, και τα δύο μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν το ζήτημα μέσα σε προθεσμία 14 ημερών. Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Ηγουμενίτσας και εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το ελληνικό.

επιστροφή στην κορυφή
elenfrdeitessv